Skip to content

Fun & Fitness - Eilat

הזמנתם חבילת אירוח בישרוטל? יש!

על מנת להשתתף בפעילויות הכושר חובה למלא את הצהרת הבריאות ולהשיב למס' שאלות.

תודה רבה על שיתוף הפעולה

פרטים אישיים

 

נא להזין את מס' ההזמנה בן 9 ספרות שקיבלתם לאחר ההזמנה באתר / מוקד ישרוטל
נא לבחור את מועדון הכושר שלך, אם לא קיים ברשימה נא לבחור "אחר"
נא להזין קוד של איש הצוות שדרבן אותך להשתתף באירוע (אם אין ברשותך קוד יש להקליד 0000)
שאלון רפואי

על מנת להשתתף בפעילויות הכושר והמתחם האתגרי באירוע יש למלא שאלון רפואי.

אם התשובה על אחת או יותר מהשאלות הבאות היא חיובית, אז לצורך השתתפותך וכניסתך למתחם הפעילות עליך להמציא גם תעודה רפואית מרופא ולפיה הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאותך במהלך אימוני הכושר. 

אם כל התשובות לשאלות הבאות הן שליליות –  יש למלא את ההצהרה.

הצהרת בריאות

אני, החתום מטה, מצהיר כי קראתי והבנתי את כל השאלון הרפואי בטופס זה וכל התשובות לשאלות בטופס זה הן שליליות. 

אני מצהיר כי מסרתי ידיעות מלאות ונכונות על מצבי הרפואי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי בשאלון האמור.

* האמור בשאלון ובהצהרה זו מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך הוא מיועד גם לנקבה.

בחירת מאמנים

נשמח לדעת בשיעורים של אילו מאמנים תרצה להשתתף? (עד 3 מאמנים)

אפשרויות נגישות

גודל גופן

ניגודיות